Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

chimerra
19:58
chimerra
19:48
Reposted fromFlau Flau
chimerra
19:48
Reposted fromFlau Flau
chimerra
19:47
Dopóki nie otrzemy się o śmierć, życie wydaje się nie mieć granic i właśnie tak wolimy o nim myśleć. Wydaje się, że zawsze będziemy mieć czas na poszukiwanie szczęścia. Najpierw muszę skończyć studia, spłacić kredyty, wychować dzieci, przejść na emeryturę... O szczęściu pomyślę później. Gdy odkładamy na jutro poszukiwania rzeczy najważniejszych, możemy się przekonać, że życie przeciekło nam przez palce, nim poczuliśmy jego smak.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
chimerra
19:46
Ciekawe i zabawne, ile niekiedy może wyrazić spojrzenie człowieka wstydliwego i chorobliwie powściągliwego, który się zakocha i to właśnie wówczas, gdy ów człowiek wolałby się raczej zapaść w ziemię niż cokolwiek wyrazić słowem lub spojrzeniem.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromtereska tereska

May 21 2017

17:55
0824 1618 500
Reposted fromhermescostello hermescostello
17:51
0891 050e 500

southernsideofme:

Friendship Goals

Reposted fromslashzaku slashzaku
17:51
9521 9654
Reposted from10k-saints 10k-saints
17:44
9852 3f10 500
Reposted from10k-saints 10k-saints
17:41
0281 c3f8 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin
17:41
0280 d811 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin
17:41
0279 7fe7 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin
17:39
0389 d49b
Reposted fromrivela rivela

May 14 2017

chimerra
14:22
8829 597a 500
Reposted fromkaiee kaiee
chimerra
14:18
9423 438b
Reposted fromhagis hagis

March 16 2017

18:50
9326 0e0d 500

art-shy:

Inktober day two: Lupus and Lepus!

Reposted fromthebisfor thebisfor
18:48
9728 c5a5

July 05 2015

chimerra
14:35
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus
chimerra
14:35
4920 69ac
Reposted fromfeliscatus feliscatus

May 30 2015

chimerra
18:10
0492 c76d
Reposted fromgarazowka garazowka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl